Daily Archives: 31/10/2013

明和集团购吉隆坡店屋转型成经济酒店

马来西亚工业产品版上市的明和集团 [Ming Ho (M) Sdn Bhd] 透 … 继续阅读

发表在 产业News | 标签为 , , , | 留下评论